T4 Valhalla VT18

Aktivitet: T4 Valhalla VT18
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Återanmälan till VT18
Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!

Avgifter:
Träningsavgift 2100kr per termin
Medlemsavgift 200kr per år
Licensavgift 150-300kr per år beroende av ålder. OBS! Välj rätt licens!!

Priset är inklusive entré!

När ni har betalat får ni en bekräftelse.

Följande kan du förvänta dig av oss i Göteborg Sim
• Träningar ledda av utbildade instruktörer som följer Göteborg Sims linje för att utveckla simmarna på bästa sätt med glädje och utveckling som ledord
• Tränarna skickar ut i god tid innan tävlingar och andra aktiviteter och begär in anmälningar
• Föräldramöte i början av terminen med information och möjlighet att ställa frågor

Om du väljer att simma gruppen så gäller följande:
• Du förväntas vara med på alla träningar. Landträningen som ingår innan eller efter varje pass och som leds av tränarna, ska även den genomföras

• Tävlingskalender och träningsplanering för gruppen får ni av tränarna. Ni förväntas deltaga på de tävlingarna som finns med för gruppen.

• För tävlingar utan övernattning så tar Göteborg Sim ut en schablonsumma på 250:-, för tävlingar med övernattning tar vi ut en summa på 900-1200:-

• Du ska ha en vilja att bli bättre och därför ta åt dig av tränarnas instruktioner

• Göteborg Sim är en ideell förening och som förälder förväntas du hjälpa till som funktionär eller volontär på föreningens arrangemang. Klubben skickar kontinuerligt ut info om kommande funktionärsutbildningar.

• Meddela din tränare om du får förhinder att komma till träningen


Föräldrainsats

Göteborg Sim är en ideell förening som har ett stort antal engagerade fritidstränare samt några få anställda tränare/kanslister. För att kunna bedriva en bra tränings och tävlingsverksamhet för tävlingssimmarna krävs även ett stort engagemang från alla föräldrar

FUNKTIONÄRER: Klubbens önskan är att alla tävlingssimmare har en funktionärsutbildad förälder. Funktionärer behövs på tävlingar som vi arrangerar själva. Vid varje tävlingspass behövs 25-30 utbildade funktionärer för att tävlingen skall kunna genomföras. Vid vissa andra tävlingar krävs att vi ställer upp med funktionärer för att våra ungdomar skall få tävla.

VOLONTÄRER: På våra egna tävlingar är det inte enbart funktionärshjälp som behövs utan även hjälp att sköta allt runtomkring såsom fixa fika till funktionärer och ledare, försäljning i simshop, försäljning av fika mm

Göteborg Sim

Plats: Valhallabadet
Tid: Planering m.m. får ni av tränarna
Avgift: 2 100 kr
Platser kvar: 7