Sandaredssimmet

Aktivitet: Sandaredssimmet
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Simtävlingi Sandared simhall
Plats: Sandared simhall
Tid: 3-4 mars 2018
Avgift: 250 kr
Platser kvar: 2