Sponsorsim fast belopp

Aktivitet: Sponsorsim fast belopp
Kategori: Sponsring
Beskrivning: Sponsorsim fast belopp
Plats: Valhallabadet
Tid: kl.16:00-18:45 den 17 mars 2018
Avgift: 100 kr
Platser kvar: 31