T1 Valhalla Lundby VT19

Aktivitet: T1 Valhalla Lundby VT19
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Anmälan till T1 Valhalla/Lundby VT19

Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt!

När ni har betalat får ni en bekräftelse.

Träningstider hittar ni på följande länk.
http://www.goteborgsim.se/simning/tavlingsgrupper/t1-gruppen/

Om du väljer att simma gruppen så gäller följande:
• Du förväntas vara med på alla träningar. Landträningen som ingår innan eller efter varje pass och som leds av tränarna, ska även den genomföras

• Tävlingskalender och träningsplanering för gruppen får ni av tränarna. Ni förväntas deltaga på de tävlingarna som finns med för gruppen.

• För tävlingar utan övernattning så tar Göteborg Sim ut en schablonsumma på 250:-, för tävlingar med övernattning tar vi ut en summa på 900-1200:-

• Du ska ha en vilja att bli bättre och därför ta åt dig av tränarnas instruktioner

• Göteborg Sim är en ideell förening och som förälder förväntas du hjälpa till som funktionär eller volontär på föreningens arrangemang. Klubben skickar kontinuerligt ut info om kommande funktionärsutbildningar.

• Meddela din tränare om du får förhinder att komma till träningen


FÖRÄLDRAINSATS

Göteborg Sim är en ideell förening. Klubben behöver alla föräldrars engagemang för att kunna bedriva en bra tränings och tävlingsverksamhet för våra tävlingssimmare.

FUNKTIONÄRER: Klubbens önskan är att alla tävlingssimmare har en funktionärsutbildad förälder. Funktionärer behövs på tävlingar som vi arrangerar själva. Vid varje tävlingspass behövs 25-30 utbildade funktionärer för att tävlingen skall kunna genomföras. Vid vissa andra tävlingar krävs att vi ställer upp med funktionärer för att våra ungdomar skall få tävla.

VOLONTÄRER: På våra egna tävlingar är det inte enbart funktionärshjälp som behövs utan även hjälp att sköta allt runtomkring såsom fixa fika till funktionärer och ledare, försäljning i simshop, försäljning av fika mm

KOMMITTEER: Anmäl gärna ert intresse att vara med och engagera er lite extra i våra kommitteer; Tävlingskommitten, Arrangemangskommitteen, Göteborg Simmet eller Sponsorkomitteen.


Om ni hoppar av kursen innan kursstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift. Mejla då kansliet omgående kansli@goteborgsim.se
Om ni väljer att hoppa efter det att kursen börjat betalar vi inte tillbaka några pengar.

Med Vänliga Hälsningar
Göteborg Sim
Plats: Valhallabadet samt Lundbybadet
Tid: Planering m.m. får ni av tränarna
Avgift: 1 500 kr
Platser kvar: -2