Medley Valhalla HT19

Aktivitet: Medley Valhalla HT19
Kategori: Simlinjen
Beskrivning: Välkommen till återanmälan till Göteborg Sims medleygrupp, Valhallabadet!

Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!
Endast listade simmare!

Priset är inklusive entré

Frågor mailar ni till annika@goteborgsim.se

Planering Medley Valhalla (om det sker ändringar mejlar vi ut detta till er på den mejl ni angav när ni anmälde er)

Söndagar 09:00-10:30 V. 34- 43, 46- 49
Tisdagar 18:30-20:00 V. 35- 43, 45- 50

Morgondagare lördagen (v. 40) 5/10
Juldopp Söndagen (v. 50) 15/12

Försäljning av Bingolottos Julkalender är en viktig intäkt till klubben som, tillsammans med träningsavgiften, möjliggör att vi kan upprätthålla en bra och meningsfull simträning, delta i tävlingar, åka på läger mm. Alla simmare i klubben säljer 5 lotter för 100 kronor per styck, varav 50 kronor tillfaller klubben. Familjer med flera barn i klubben behöver maximalt sälja 10 lotter. De som så önskar kan istället för att sälja lotter betala 250 kronor till klubben, vilket motsvarar klubbens överskott. Om Ni väljer detta alternativ tar ni inte emot lotter utan betalar in 250kr. Lotterna kommer att delas ut i september-oktober.
För er som säljer lotterna betalar ni in 500kr. Mer information kommer.

Om ni hoppar av kursen innan kursstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift. Mejla då kansliet omgående kansli@goteborgsim.se
Om ni väljer att hoppa efter det att kursen börjat betalar vi inte tillbaka några pengar.
Plats: Valhallabadet
Tid: Tisdagar 18:30-20:00 Söndagar 09:00-10:30 enligt schema
Avgift: 1 950 kr
Platser kvar: 1