Administrationsavgift

Aktivitet: Administrationsavgift
Kategori: Vuxencrawl
Beskrivning: Administrationsavgift för er som hoppat av en kurs pga. skador eller sjukdom.
Plats: Valhallabadet
Avgift: 200 kr
Platser kvar: 91


Anmäl dig här
Deltagarens förnamn:
Deltagarens efternamn:
Mobil:
E-postadress:
Upprepa e-postadress:
Meddelande:
Betalmetod: Säker betalning med Payer Kort (Visa, MasterCard)
Bank (Swedbank, Handelsbanken)

Du blir anmäld efter genomförd betalning.
En bekräftelse kommer skickas till den angivna e-postadressen.