Administrationsavgift

Aktivitet: Administrationsavgift
Kategori: Vuxencrawl
Beskrivning: Administrationsavgift för er som hoppat av en kurs pga. skador eller sjukdom.
Plats: Valhallabadet
Avgift: 200 kr
Platser kvar: 90