Fria Vuxensimskolor 

 
Kursen startade i januari 2020, men det finns platser kvar! Du kan välja mellan att simma i:
Lundbybadet NÄSTAN FULLT, endast fåtal nivå 1 platser på måndagsmorgonen kvar
Askims simhall: Morgon, nivå 1 och 2
Hammarbadet (Angered): Kväll, nivå 1, 2, 3
Frölundabadet: Morgon, nivå 1, 2, 3
Inga kurser sker på helger utan endast vardagar. Kursen är kostnadsfri.

Det finns tre olika nivåer att välja mellan, vilken just du väljer beror på din erfarenhet av att vara i vatten/simma.
Nivå 1: Ingen eller endast lite vattenvana (främst vattenvaneträning samt en del simteknik, ca 6- 8 deltagare/grupp)
Nivå 2: Har vattenvana, kan simma något enstaka simtag (träning på vattenvana, simteknik, 8-10 deltagare/grupp)
Nivå 3: Har vattenvana, kan simma 10- 20 meter (här tränar vi att orka simma längre och simteknik, 8-12 deltagare/grupp)

För att anmäla dig maila frivux@goteborgsim.se, glöm inte skriva:
Namn
Email
Telefonnummer
Önskad Simhall
Om du önskar simma morgon/förmiddag eller eftermiddag/kväll:


The course started in January 2020, but there are still spots left! You can choose between swimming in:
Lundbybadet ALMOST FULL, only a few level 1 spots left on monday mornings
Askims Simhall: Mornings, level 1 & 2
Hammarbadet (Angered): Evenings, level 1, 2, 3
Frölundabadet: Mornings, level 1, 2, 3
There are no courses over the weekends, only weekdays. The course is free of charge.

There are three different levels to choose from, which one you choose depends on your experience of being in water / swimming.
Level 1: No or only a little water experience (mainly water training and some swimming technique, about 6-8 participants / group)
Level 2: You have water experience and can swim a few strokes (training on water experience, swimming technique, 8-10 participants / group)
Level 3: You have water experience and can swim 10-20 metres (here we train to swim longer and swim technique, 8-12 participants / group)

To register email frivux@goteborgsim.se, do not forget to write:
Name
Email
Phone number
Desired Swimming arena
If you want to swim in the morning or afternoon/evening:
 

Med vänliga hälsningar 
Göteborg Sim