Styrelsen 

Göteborg Sims styrelse består av:

Lennart Mentor, ordförande
Rickard Berglund, sekreterare
Anders Gustafsson, kassör
Thomas Lindskog
Jennie Norlander
Linda Nygren
Torbjörn Wolffram
Karin MellegårdGöteborg Sim - Detta vill vi 

Vår dröm är att GÖTEBORG Sim…
 • skall vara den givna klubben för alla simmare som vill nå sin fulla potential ända upp till landslagsnivå.
 • skall vara en respekterad och engagerad klubb inom simsportens utveckling.
 • skall präglas av glädje, gemenskap och hälsa.

Vår verksamhet inom GÖTEBORG Sim…

 • skall erbjuda kvalificerad simträning för barn och ungdomar i Göteborgsområdet.  Detta gör vi genom att tillhandahålla väl anpassade träningstider och kompetenta tränare i en glad och positiv miljö.

Våra mål inom GÖTEBORG Sim är:

 • Att vara en elitsatsande klubb med simning som verksamhet. 
 • Att ha en bred bas med stor ungdomsverksamhet. 
 • Att skapa möjligheter att utvecklas från babysim till tävlingssimmare. 
 • Att skapa förutsättningar för klubbens medlemmar att aktivt medverka och utvecklas i klubben. 
 • Att medverka till att skapa förutsättningar för bättre simning i Sverige.GÖTEBORG Sim - Detta är vårt synsätt 

Göteborg SimFör simmare, ledare och föräldrar

Vår attityd och inställning är avgörande!

 • Med en positiv attityd åstadkommer vi mer än vi kan tro.
 • Vi ställer oss en bit bredvid de som först tänker "Det går inte" och visar istället att det går.
 • Glädje och engagemang smittar av sig -  det skall vi ta vara på.
 • Det skall vara kul att simma, arbeta för och engagera sig i GÖTEBORG Sim!

Vi är tydliga och ärliga

 • Ärlighet i relationen och tydlighet i kommunikationen.

Vi är målinriktade och tar ansvar

 • Vi strävar mot tydliga och mätbara mål.
 • Jag är ansvarig för min insats och mitt bidrag till föreningen.

Individuell insats + laganda = framgång

 • Jag är viktig för förening genom mina prestationer.
 • Vi bygger en stark förening genom allas engagemang.

Verksamheten skall främja en hälsosam livsstil

 • Basen i sunt idrottsutövande är en bra balans mellan träning, tävling, mat och vila.
 • Idrott och droger hör inte ihop.Göteborg Sim - Så här gör vi 

Vår policy vilar på en ömsesidig respekt för varandra; simmare, ledare och föräldrarGöteborg Sim

Träning

Simmare

 • Vi håller tider
 • Vi meddelar tränaren om vi har förhinder
 • Vi är aktiva under träningen – att lyssna på instruktioner och att göra det som sagts
 • Vi har ätit ordentligt innan träningen och har med oss något att äta efter träningen
 • Vi vet att bra kvalitet på träningen ger goda resultat på tävling
 • Varje simmare är ansvarig för att göra sitt bästa på varje pass
 • Huvudregeln är att vi kommer på träningarna

Ledare

 • Vi är förberedda (planerat vårt pass, utvilad, äten)
 • Vi håller tider
 • Vi är där för simmarna och därför fokuserade på dem – vi gör inget annat under träning
 • Huvudregeln är att vi kommer på träningarna
 • Både gruppen och individen har rätt att få återkoppling under träningen
 • Vi är goda föredömen för simmarna
 • För att ge bra träning behöver vi utvecklas
 • Kommunikation med simmarna bygger på ömsesidig respekt för varandra
 • Vi leder våra simmare genom motivation och engagemang
 • Jag och min insats är viktigt för att simmaren skall utvecklas (simteknik och attityd)
 • Vi rapporterar till kansliet: anmälan, tider, närvaro, andra prestationer

Föräldrar

 • Vårt engagemang är viktigt före och efter träning
 • Vi stöttar våra barn genom att engagera oss i klubbens verksamhet

Tävling

Simmare

 • Vi säger till om vi inte kan delta
 • Vi representerar Göteborg Sim och är klädda därefter
 • Vi är aktiva under tävlingen – att lyssna på instruktioner och att göra det som sagts
 • Huvudregeln är att vi kommer på tävlingarna
 • Vi stöttar varandra – vi tävlar både individuellt och för klubben
 • Vi kommer väl förberedda både vad gäller vila och mat
 • Alla kan inte vinna men vi gör alla vårt bästa

Ledare

 • Vi är förberedda
 • Vi representerar Göteborg Sim och är klädda därefter
 • Vi ger konstruktiv återkoppling och motiverar till framgångar
 • Vi är där för simmarna och därför fokuserade på dem
 • Jag och min insats är viktigt för att simmaren skall prestera sitt bästa
 • Vi rapporterar till kansliet: anmälan, tider, närvaro, andra prestationer

Föräldrar

 • Vårt engagemang är viktigt före, under och efter tävling
 • Vi stöttar våra barn genom att engagera oss i klubbens deltagande i tävlingar

Hälsa/mat/livsstil

Droger förstör hälsan och motverkar en positiv idrottsutveckling.  Göteborg Sim tar avstånd från all användning av droger.

Simmare

 • Kroppen är vårat verktyg för att utvecklas som simmare och därför behövs vila, rätt kost och förnuftig träning – känn efter hur din kropp mår

Ledare

 • Vi är goda föredömen – simmarna gör som vi gör, inte som vi säger

Föräldrar

 • Vi är ansvarig för att vila, rätt kost och träning sköts på ett bra sätt