GDPR - hantering av personuppgifter 

GDPR - hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 får hela EU en ny dataskyddsförordning kallad GDPR som innebär en hel del förändringar för hur företag och organisationer hanterar personuppgifter. Med anledning av detta uppdaterar Göteborg Sim våra användarvillkor.

Användarvillkoren kan ni läsa här.

Vi har även tagit fram en personuppgiftspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi behandlar era uppgifter. Ni hittar den tillsammans med övriga policys på hemsidan, eller genom att klicka här.

En del uppgifter klassas som känsliga personuppgifter och för att kunna hantera dessa så behöver vi ha ert uttryckliga samtycke. Känsliga personuppgifter inkluderar bl.a. allergier, specialkost, sjukdomar, funktionsvariationer m.m., och i vissa fall är det nödvändigt att klubben har kännedom om detta. Därför har vi tagit fram en separat samtyckesblankett som berörda medlemmar behöver fylla i och lämna in.

Även insamling av uttryckt samtycke till publicering av bilder och namn på hemsida och sociala medier, samt inskick till tidning kommer i fortsättningen göras.

Samtyckesblankett för hantering av känsliga personuppgifter hittar ni här.

Samtyckesblankett för publicering av foto och namn hittar ni här.
Styrelsen 

Göteborg Sims styrelse består av:

Gunnar Ekstedt, ordförande
Rickard Berglund, sekreterare
Pia Svensson, kassör
Anna Johannesson
Oskar Rutqvist
Jennie Norlander
Peter Adolfsson
Linda Nygren
Lennart Mentor
Mats Fredman, suppleant
Pernilla Högstedt, suppleantGöteborg Sim - Detta vill vi 

Vår dröm är att GÖTEBORG Sim…
 • skall vara den givna klubben för alla simmare som vill nå sin fulla potential ända upp till landslagsnivå.
 • skall vara en respekterad och engagerad klubb inom simsportens utveckling.
 • skall präglas av glädje, gemenskap och hälsa.

Vår verksamhet inom GÖTEBORG Sim…

 • skall erbjuda kvalificerad simträning för barn och ungdomar i Göteborgsområdet.  Detta gör vi genom att tillhandahålla väl anpassade träningstider och kompetenta tränare i en glad och positiv miljö.

Våra mål inom GÖTEBORG Sim är:

 • Att vara en elitsatsande klubb med simning som verksamhet. 
 • Att ha en bred bas med stor ungdomsverksamhet. 
 • Att skapa möjligheter att utvecklas från babysim till tävlingssimmare. 
 • Att skapa förutsättningar för klubbens medlemmar att aktivt medverka och utvecklas i klubben. 
 • Att medverka till att skapa förutsättningar för bättre simning i Sverige.GÖTEBORG Sim - Detta är vårt synsätt 

Göteborg SimFör simmare, ledare och föräldrar

Vår attityd och inställning är avgörande!

 • Med en positiv attityd åstadkommer vi mer än vi kan tro.
 • Vi ställer oss en bit bredvid de som först tänker "Det går inte" och visar istället att det går.
 • Glädje och engagemang smittar av sig -  det skall vi ta vara på.
 • Det skall vara kul att simma, arbeta för och engagera sig i GÖTEBORG Sim!

Vi är tydliga och ärliga

 • Ärlighet i relationen och tydlighet i kommunikationen.

Vi är målinriktade och tar ansvar

 • Vi strävar mot tydliga och mätbara mål.
 • Jag är ansvarig för min insats och mitt bidrag till föreningen.

Individuell insats + laganda = framgång

 • Jag är viktig för förening genom mina prestationer.
 • Vi bygger en stark förening genom allas engagemang.

Verksamheten skall främja en hälsosam livsstil

 • Basen i sunt idrottsutövande är en bra balans mellan träning, tävling, mat och vila.
 • Idrott och droger hör inte ihop.Göteborg Sim - Så här gör vi 

Vår policy vilar på en ömsesidig respekt för varandra; simmare, ledare och föräldrarGöteborg Sim

Träning

Simmare

 • Vi håller tider
 • Vi meddelar tränaren om vi har förhinder
 • Vi är aktiva under träningen – att lyssna på instruktioner och att göra det som sagts
 • Vi har ätit ordentligt innan träningen och har med oss något att äta efter träningen
 • Vi vet att bra kvalitet på träningen ger goda resultat på tävling
 • Varje simmare är ansvarig för att göra sitt bästa på varje pass
 • Huvudregeln är att vi kommer på träningarna

Ledare

 • Vi är förberedda (planerat vårt pass, utvilad, äten)
 • Vi håller tider
 • Vi är där för simmarna och därför fokuserade på dem – vi gör inget annat under träning
 • Huvudregeln är att vi kommer på träningarna
 • Både gruppen och individen har rätt att få återkoppling under träningen
 • Vi är goda föredömen för simmarna
 • För att ge bra träning behöver vi utvecklas
 • Kommunikation med simmarna bygger på ömsesidig respekt för varandra
 • Vi leder våra simmare genom motivation och engagemang
 • Jag och min insats är viktigt för att simmaren skall utvecklas (simteknik och attityd)
 • Vi rapporterar till kansliet: anmälan, tider, närvaro, andra prestationer

Föräldrar

 • Vårt engagemang är viktigt före och efter träning
 • Vi stöttar våra barn genom att engagera oss i klubbens verksamhet

Tävling

Simmare

 • Vi säger till om vi inte kan delta
 • Vi representerar Göteborg Sim och är klädda därefter
 • Vi är aktiva under tävlingen – att lyssna på instruktioner och att göra det som sagts
 • Huvudregeln är att vi kommer på tävlingarna
 • Vi stöttar varandra – vi tävlar både individuellt och för klubben
 • Vi kommer väl förberedda både vad gäller vila och mat
 • Alla kan inte vinna men vi gör alla vårt bästa

Ledare

 • Vi är förberedda
 • Vi representerar Göteborg Sim och är klädda därefter
 • Vi ger konstruktiv återkoppling och motiverar till framgångar
 • Vi är där för simmarna och därför fokuserade på dem
 • Jag och min insats är viktigt för att simmaren skall prestera sitt bästa
 • Vi rapporterar till kansliet: anmälan, tider, närvaro, andra prestationer

Föräldrar

 • Vårt engagemang är viktigt före, under och efter tävling
 • Vi stöttar våra barn genom att engagera oss i klubbens deltagande i tävlingar

Hälsa/mat/livsstil

Droger förstör hälsan och motverkar en positiv idrottsutveckling.  Göteborg Sim tar avstånd från all användning av droger.

Simmare

 • Kroppen är vårat verktyg för att utvecklas som simmare och därför behövs vila, rätt kost och förnuftig träning – känn efter hur din kropp mår

Ledare

 • Vi är goda föredömen – simmarna gör som vi gör, inte som vi säger

Föräldrar

 • Vi är ansvarig för att vila, rätt kost och träning sköts på ett bra sätt