Välkomna åter, nyuppstart v. 20 (fr om 11/5)! 

 Hej igen,

hoppas ni mår bra och tar hand om er! Håller avstånd och tänker på varandra !
 
Nästa vecka, v . 20 startar vi upp våra simlinjegrupper igen.
 
Tidigare träningstider gäller tillsvidare. Vi kommer att hålla er uppdaterade vad gäller träningarna, via mail. Har du/ni bytt mailadress, så hör av er. Ny info kommer också att finnas här på hemsidan!
 
Varmt Välkomna tillbaka!Välkommen till Simlinjen i Göteborg Sim! 

Simlinjen

Vår Simlinje

Simlinjen i Göteborg Sim är vår teknikskola med inriktning mot tävlingssimning. Simlinjen är en kursverksamhet i simteknik, där barnen lär sig de olika simsätten och som erbjuds till barn mellan 6-ca 9 år. Barn som har simmat i vår simskola har  förtur till våra simlinjegrupper. De lite äldre simskolebarnen, från året de fyller 10 år, kommer istället erbjudas UngSim.

Vi har grupper som tränar i Askims simhall och på Valhallabadet.

Kunskapskrav

För att kunna delta i vår simlinjeverksamhet har klubben som intagningskrav att barnen skall vara simkunniga enl definitionen från Svenska Simförbundet och Sim och livräddningssällskapet: ”Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, kunna simma 200 m på djupt vatten varav 50 m på rygg”. 

”Uppsim” har vi vid första träningstillfället för de nya simborgarbarnen. Här testar vi barnens sim- och vattenkunskaper, de simmar då alla 200 m. Kravet är inte att simma ett perfekt simsätt, men barnen bör ha en god vattenvana och kunna klara av att simma 200 m enligt simkunnighetsdefinitionen från Svenska Simförbundet. Detta ger då barnen en möjlighet till meningsfull träning, på rätt nivå och samtidigt kunna delta med glädje i gruppens sim- och vattenaktiviteter. De barn som ev. inte klarar uppsimmet, kan givetvis söka till nästa termins simborgarkurs och hinner träna upp sin vattenvana och också sin simkunnighet.

Grupper och nivåer i Göteborg Sims simlinje

Målet för vår simlinjeverksamhet är att barnen ska lära sig de olika simsätten, främst frisim, ryggsim och bröstsim med bra teknik. Fjärilsim introduceras i medleygruppen. Viktigt är att barnen har roligt och att vi skapar en nyfikenhet för att lära sig mer om simning. Det ska vara ROLIGT att lära sig att simma :) 

Simlinjen i Göteborg Sim består av tre kursnivåer som baseras på barnens simkunskap och i viss mån också ålder. Våra grupper är: simborgare, craw- och medleygrupp. Alla barn börjar i simborgargrupp. Då barn lär sig olika snabbt och behöver olika lång tid för att lära sig simtekniken och utveckla de färdigheter som behövs för vidare flytt till nästa nivå, så är det instruktörerna tillsammans med ansvarig som ansvarar för att barnen hamnar i rätt grupp med rätt nivå kunskapsmässigt.

Simborgare

Förkunskap: simkunnig enl Svenska Simförbundets definition på simkunnighet.

Mål: Vattenvane-, koordinations- och balansträningsövningar. Lekfull teknikträning i simsätten frisim, bröstsim och ryggsim. Öka simorken. Introducera starter och vändningar samt introducera andningsteknik i de olika simsätten. Lära sig rutiner i bassängen. Delta på Morgondagartävling.

Vi tränar en gång/vecka, 60 min lektioner inkl. upprop, visa teknikövningar på land och avslut.

Crawlskola

Förkunskaper: se mål för simborgare.

Mål: Här ökar vi träningen till 2 ggr/vecka, 45-60 min/träningstillfälle.Fortsätta och utveckla färdigheter i simteknik i simsätten frisim, ryggsim och bröstsim. Högre tempo mellan och under övningar, mer simorksträning/uthållighet i vattnet. Variation i träning, öka övningsvariationen. Förbättra andningsteknik samt startdyksträning, nu också från startpall. Delta på Morgondagartävling. 

Medleyskola

Förkunskaper: se mål för crawlskolan.

Mål: Tränar 2 ggr/vecka, 90 min/träningstillfälle. Mer simuthållighetsträning. Ytterligare utveckla tävlingssimsteknik i simsätten frisim, ryggsim och bröstsim. Introducera fjärilsim. Använder ”klockan” som ett hjälpmedel i träningen. Lära sig sekundvila samt också börja med lättare starttider. Här deltar simmarna givetvis på Morgondagartävlingar. 

Efter avslutad medleyskola, finns för simmarbarnen erbjudande om fortsatt träning i vattenpolo eller tävlingsgruppsträning. Instruktörer tillsammans med ansvariga i simlinjen och tävlingsgrupper ansvara för att barnen/ungdomarna hamnar i och erbjuds rätt träningsgrupp. Kravet för att erbjudas tävlingsgruppsträning är givetvis att simmarna har deltagit på de flesta träningar. Har visat stor glädje och träningsvilja under träningarna. Har klarat stipulationstider på 50 m frisim och ryggsim. Har lärt sig en bra simteknik i simsätten frisim, ryggsim och bröstsim. Har deltagit vid introduktion av fjärilsim.

Göteborg Sims Morgondagartävling

Klubben anordnar Morgondagartävlingar två gånger/termin. Detta är klubbens egen interna och enda tävling för simlinjesimmarna. Simmarna tävlar här mot sig själva, sina egna tider och målet är att klara uppsatta stipulationstider. Simmarna belönas med diplom vid deltagande på Morgondagartävling samt diplom och plakett vid uppnådd stipulationstid.

Övrigt Göteborg Sim

Vi har givetvis vissa förväntningar på dig som simlinjeförälder bla med att hjälpa till som funktionär på våra Morgondagartävlingar (ingen utbildning behövs).

Göteborg Sim är en ideell simförening.

Våra siminstruktörer som arbetar med simmarbarnen/ungdomarna gör detta för att de älskar simning och vill dela med sig av sina simkunskaper till just ditt barn.

Vi är en elitsatsande klubb med simning som verksamhet. Föreningen erbjuder förutom simlinjeverksamhet bl.a. simskola, UngSim-och vuxencrawlskurser, Mastersträning, vattenpolo samt givetvis träning för våra tävlingssimmare.

Vi bedriver verksamhet i Valhallabadet, Askims Simhall samt i Lundbybadet.

Sist men inte minst viktigt…

Alla simmare i klubben säljer Bingolottos Julkalendrar, som är en viktig intäkt till klubben som, tillsammans med träningsavgiften, möjliggör att vi kan upprätthålla en bra och meningsfull simträning, delta i tävlingar, åka på läger mm. Mer info kommer.

Varmt Välkommen till Göteborg Sim!

 
Anmälan
NÄR vi har släppt platserna kan man anmäla sig på följande länk boka/betala aktiviteter .
Man kan endast anmäla sig till Simborgare som riktar sig till barn som är 6-9 år samt kan simma 200 meter.
Första gången har vi ett så kallat uppsim där man får visa att man kan simma 200m.
Vi har ingen kölista eller reservplatser utan de platserna vi har finner ni under fliken boka/betala aktiviteter. Om det finns platser ser ni det där. Är gruppen fullbokad så är den fullbokad. Skulle någon plats bli ledig läggs den ut under fliken boka/betala aktiviteter.
 
Platserna för vårens aktiviteter brukar släppas i mitten av december.
Platserna för hösten aktiviteter brukar släppas i mitten av juni. 
 
Vid eventuellt förhinder/avhopp efter det att kursen har startat betalar vi inte tillbaka några pengar.
Vid eventuellt förhinder/avhopp före det att kursen har startat tar vi ut en administrationskostnad på 200 kr, ni måste mejla oss på kansli@goteborgsim.se och informera innan kursstart vid avhopp.