schema påsklovssimskolan 

 
Nybörjare 1 Tisdag-Fredag 15.10-15.40 Lördag 10.10-10.40
Fortsättare 1 Tisdag-Fredag 15.45-16.15 Lördag 10.45-11.15
Fortsättare 2 Tisdag-Fredag 16.20-16.50 Lördag 11.20-11.50
Fortsättare 3 Tisdag-Fredag 16.55-17.25 Lördag 9.35-10.05
Nybörjare 2 Tisdag-Fredag 17.30-18.00 Lördag 9.00-9.30