Klubbrekord Göteborg Sim 

 
 
 
 
Uppdaterat 2019-09-18 Träningstider tävlingsgrupperna 

För information om träningstider m.m.  för tävlingsgrupperna se nedan länkar